PRADŽIA

Biržų katalikų parapijiečių aukotomis lėšomis 1936 metais buvo pastatytas dviejų aukštų su mansarda namas, kuriame labdaringa Šv. Vincento Pauliečio draugija įkūrė senelių prieglaudą. Tarybiniais metais šis pastatas buvo nacionalizuotas ir seneliai išvaryti.

Visus penkiasdešimt metų šiame pastate buvo įvairūs Biržų centrinės ligoninės skyriai, paskutiniaisiais metais čia buvo Tuberkuliozės skyrius. 1994 m. pastatas grąžintas parapijai. Šviesios atminties Biržų dekano B. Strazdo iniciatyva 1997 m. vėl buvo atkurti Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai, kuriuose gali gyventi 27 senyvo amžiaus asmenys.

Viešoji įstaiga Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, iš savininko turto įsteigtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Veikiantis socialinėje srityje ir viešai teikiantis paslaugas senyvo amžiaus asmenims.

Globos namų steigėjas ir dalininkas yra vienas asmuo – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija.