Veiklos pobūdis

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimas senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti jų namuose.

Tikslas

Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą Globos namų gyventojams. Padėti senyvo amžiaus asmenims patenkinti savo būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas.

Misija

Teikti stacionarias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių lūkesčius. Skatinant savarankiškumą, saugiai gyventi visavertį socialinį, kultūrinį ir asmeninį gyvenimą.

Vizija

Būti modernia bendraujančia įstaiga. Užtikrinti globos namų gyventojų kokybiškas, artimas namų aplinkai paslaugas.